DET KANSKE ÄR BUDBÄRAREN SOM SKA SKJUTAS – del 4.

Folket vill att tillsammans blir viktigt, att politiken inte är ett yrke som handlar om att synas, utan om att göra.
Folket undrar om detta upplägg skulle göra deras åsikt om vad som ska göras, hur det ska göras och varför, mer eller mindre värdefull.
Och vilka skulle följderna bli.
För samliv och samvaro, för tryggheten och utvecklingen, för beroendet och oberoendet.
Folket undrar vilka sorts människor ytan och offentligheten skapar, vilka normer som formas.
Folket undrar hur viktig offentligheten, tryckfrihet och ansvarsbeskrivningen verkligen är, om det nu är så att alla gör allt för att domptera opinionen och fly sitt ansvar.
Folket anser att ansiktet nog kan verka förtroligt men att det bara är en fasad. Det är inte det man säger, hur man ser ut eller låter som åstadkommer något, som folket minns, som man bedöms för.