DET KANSKE ÄR BUDBÄRAREN SOM SKA SKJUTAS – del 3.

Folket undrar om det kan det vara så att objektivitet kräver ansiktslöshet.
Det verkar ganska naturligt.
Anonymiteten verkar vara en bra lösning.
Folket funderar på om skulle man kunna göra likadant med alla politiker.
Plocka bort möjligheten till den retorik som bara syftar till att lyfta ett ansikte med vidhängande namn istället för en idérik handlingsplan sprungen ur en moral.
Anonymisera dem.
Folket vill inte ha någon att tycka OM eller TYCKA om.
Folket vill bli ledda. I en riktning som verkar vettig.
För att göra det behöver man inte se ut på ett visst sätt eller bli älskad.
Folket vill ha en ansiktslös demokrati.
Folket vill ha handlingar baserade på ideologier, inte på något så futtigt och påverkbart som en människa.
Folket tänker på hur det skulle vara att välja en ideologi, inte en människa.
Folket vill ha ett synsätt, inte någon som spelar en roll.
Folket vill att politikerna ska vara anonyma personer som går in i ett dolt rum med en uppgift att lösa och sedan bara skickar ut sina förslag till allmän beskådan.
Folket vill ha diskussioner om sak, inte om person.
Folket vill att berättelserna, dramat i media, ska handla om de olika vägarna de har att välja på, vilka olika lösningar som finns och vilka utfall de skulle ge.