Like a Moth to a Flame

Like a Moth to a Flame är både ett konsertstycke och en installation, där Anna Lundqvist samarbetar med konstnären Samot Nosslin. Verket är komponerat för Stensöta från Göteborg: Karin Wiberg, violin och Ellen Sjö Sander, marimba, vilka även står för uruppförandet på Vänersborgs Konsthall. 

Kompositören, tillika jazzsångerskan, Anna Lundqvist tar ett extra långt kliv ut som kompositör och skapar en tvådelad stämning i nya verket ’Like a Moth to a Flame’. Det bekväma och bekanta blandas med suggestiva och skeva klanger. Visuellt svävar verket in och ut mellan en vardaglig värld, ett romantiskt skimmer och ett inre kaotiskt myller.